..:: Regulamin dyplomu SPPA ::..

Okres ważności łączności:  od 01.01.1999 r.
Warunki uzyskania:
Klasa podstawowa za pasma KF:
za przeprowadzenie łączności/nasłuchów ze 100 powiatami Polski.
Nalepki:
a). za spełnienie wymogów na CW, lub PHONE, lub MIXED,
b). za 100, 200, 300, 350 i wszystkie powiaty w Polsce bez   względu na emisje,
Klasa podstawowa na UKF:
za przeprowadzenie co najmniej 50 łączności/nasłuchów z różnymi powiatami w co najmniej trzech okręgach SP.
Nalepki:
jak na KF.

Zasady ogólne:
1. Zgłoszenie musi być sporządzone zgodnie z zasadami GCR. /General Certificate Rules/.
2. Liczą się potwierdzone kartami QSL łączności/nasłuchy przeprowadzone na wszystkich pasmach i wszystkimi emisjami oraz bez ograniczeń czasowych, chyba, że w regulaminie szczegółowym danego dyplomu, zostało napisane inaczej.
3. Nie liczą się łączności/nasłuchy przeprowadzone cross band/mode oraz za pośrednictwem przekaźników.
4. Dyplomy są dostępne dla wszystkich nadawców i nasłuchowców.
5. Opłaty za dyplomy:
 - członkowie PZK 
- 10 PLN

 - kluby obsługiwane przez biuro QSL PZK: 3 znaczki pocztowe na list zwykły,
 - pozostałe stacje z SP: 20 PLN,
 - stacje z zagranicy: 5 Euro/ 5 USD/ 5 IRCs,
   Opłaty za nalepki:
 - SP: 1 znaczek pocztowy na list zwykły + koperta,
 - pozostali: 2 USD/ 1 IRC.
6. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ZG PZK:
mBank S.A., nr: PL 61 1140 1010 0000 3533 4800 1001
7. Do zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty.
8. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Award Manager PZK
Wieslaw Theodor Postawka SQ9V
SKR. POCZT. 53,
44-290 RYDYLTOWY
POLAND


9. Award Manager ma prawo zażądać przedstawienia do wglądu dowolnej karty lub kart QSL z wykazanych w zgłoszeniu.
10. Ostateczna interpretacja regulaminów należy do Award Managera PZK.


 Aktualizacja: 14.03.2019, SP5ELA