..:: Zawody SP-PA ::..

 

Zawody zostały wycofane.

Zawody Zegrzyńskie - SP Powiat Contest

Zawody odbędą się pod honorowym patronatem:
Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i Burmistrza Gminy i Miasta Serock

Organizatorem zawodów jest Klub Krótkofalowców SP5PSL

Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców.

Cele zawodów:

·          Uczczenie 91 rocznicy utworzenia w dniu 13 września 1919 roku Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w Zegrzu k/Warszawy,

·          Aktywizacja powiatów i umożliwienie zdobycia punktów (nalepek) do dyplomów SPPA (SP Powiat Award) i POLSKA.

Termin i czas zawodów:
15 sierpnia 2010, 04.00-06.00 UTC

Pasmo:
3.5 MHz

Emisje i Moc:
CW i SSB - obowiązuje przestrzeganie band planu, w zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 100 Watów

Wywołanie w zawodach:
Na
CW – TEST SP, na fonii – WYWOŁANIE W ZAWODACH ZEGRZYŃSKICH – SP POWIAT CONTEST

Raporty i grupy kontrolne:
RS(T) + nr QSO (od 01) + trzyliterowy skrót oznaczający województwo i powiat np. 59(9) 01RNW - numeracja łączności na CW i SBB ciągła


Punktacja:

QSO na SSB 1 pkt, CW 2 pkt., z tą samą stacją można nawiązać QSO na CW i SSB

Mnożnik:
Trzyliterowe skróty oznaczające województwo i powiat np. RNW liczone jeden raz niezależnie od rodzaju emisji

Wynik końcowy nadawcy:
Suma punktów za QSO x mnożnik.

Wynik końcowy nasłuchowcy:
Punktacja jak dla nadawców - jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej dwa razy. Uwaga prosimy o przysyłanie logów nasłuchowych wyłącznie w formacie cabrillo via e-mail. Program SWL_Cabrillo dostępny na portalu SP5PSL. Logi nasłuchowe papierowe zostaną zakwalifikowane wyłącznie do kontroli.

Klasyfikacja:
Za uczestnika zawodów uważa się stację, która nawiąże min. 5 QSO, uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii:

Kategoria

Znaczenie kategorii

A - SSB

Stacje Indywidualne i Klubowe, emisja SSB

B - CW

Stacje Indywidualne i Klubowe, emisja SSB

C - MIXED

Stacje Indywidualne, emisja MIXED – CW + SSB

D - Kluby

Stacje Klubowe, emisja MIXED – CW + SSB

E - QRP

Stacje Indywidualne i Klubowe QRP - 10W SSB, 5W CW, emisja MIXED – CW + SSB

F - SWL

Stacje Nasłuchowe, emisja MIXED – CW +SSB

Dzienniki zawodów:
Komisja prosi o przysyłanie logów elektronicznych w formacie cabrillo. Zawody obliczone beda elektronicznie programami
Marka SP7DQR. Zaleca sie u-ywanie do logowania i opracowywania logów programów autorstwa Marka SP7DQR – do pobrania
z portalu: (http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html). Wyniki archiwalne, statystyki zawodów dostepne sa na Portalach
SP5PSL i SP-Contest (http://www.sp5psl.pzk.org.pl/) . Uczestnik powinien podac w logu kategorie uczestnictwa (np. ASSB).
Uczestnik nie musi podawac w logu zgłaszanego wyniku. Dzienniki zawodów prosimy o przysłanie w terminie 7 dni.
Dzienniki w postaci elektronicznej, temat poczty, nazwa pliku logu:
Temat e-maila: w temacie e-maila prosimy o podawanie wyłacznie własnego znaku stacji np. sp5psl
Nazwa pliku logu: plik logu w formacie cabrillo o nazwie własny znak.cbr – np. sp5psl.cbr – prosimy o przysłanie jako
załacznika do e-maila na adres: sp5jxk@tlen.pl (patrz ni-ej przykłady)
Prosimy o nie wklejanie logu jako tresci do e-majla.
Uwaga: Stacje Klubowe prosimy o przysyłanie logów wyłacznie w formacie cabrillo via e-mail lub poczta na CD lub dyskietce.
Logi Klubów papierowe zostana zakwalifikowane wyłacznie do kontroli.
Dzienniki papierowe:
Prosimy o przysyłanie logów papierowych na adres:
Klub Krótkofalowców SP5PSL przy Zespole Szkół w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze.
Nagrody i wyróżnienia:
Za nawiazanie minimum 10 QSO pamiatkowy dyplom uczestnictwa.
Za miejsca I, II i III w grupach A, B, C, E, F grawertony (tzw. „deski”) .
Nagrody rzeczowe przyznane zostana stacjom Klubowym i Indywidualnym, które zorganizuja prace z „martwych” powiatów
w czasie zawodów – tutaj prosimy przed zawodami o wczesniejszy kontakt (sp5jxk@tlen.pl)
Publikacja wyników:
Zgłaszane wyniki beda publikowane na Portalach SP5PSL i SP-Contest. Wyniki zostana opublikowane na portalach PZK,
SP5PSL, SP-Contest w Magazynach “Swiat Radio" “MK QTC" oraz rozesłane via e-mail. Termin zakonczenia prac Komisji
Zawodów: 13.09.2009r.
Dyskwalifikacja:
Podstawa do dyskwalifikacji może byc: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i przepisów, nieprzestrzeganie
band planu, nieczytelny lub zle wypełniony dziennik, nadesłanie dziennika po terminie (bedzie wykorzystany do kontroli).
Łacznosci nie zalicza sie w przypadku: niezgodnosci grup kontrolnych oraz różnicy czasu ponad 5 minut.
Organizator i Komisja zawodów:
Klub Krótkofalowców SP5PSL, Manager Zawodów Janusz - SP5JXK/SN5J. Decyzje komisji zawodów sa ostateczne.Portal o Zawodach Zegrzyńskich

Portal SP5PSL